Vlag en wapen

Vlag en wapen

wapen de Veenhoop

Copyright ©2021 pleatslik belang de Feanhoop

De vlag is op 9 april 2015 onthuld. Mooi als de vlag in ons dorp wappert. Mocht u ook een vlag willen hebben dan kunt u er een bestellen door een mail te sturen aan: pleatslikbelang@de-feanhoop.nl

De prijs is 25 euro per vlag.

De Veenhoop is een dorp in de gemeente Smallingerland, dat is ontstaan in de 19e eeuw aan het einde (of het begin) van het Polderhoofdkanaal van de Grootte Veenpolder in Smallingerland en Opsterland.

Bij de Veenhoop komt het kanaal uit in de Wijde Ee. Dit kanaal diende naast de afvoer van het water ook als scheepsvaartroute voor het vervoer van turf. De turf werd veelal vervoerd door skûtjes. Nog altijd worden er wedstrijden van de sks gehouden met skûtjes bij de Veenhoop. Na een lange juridische strijd gaat het indertijd gesloten kanaal weer open voor de scheepvaart en worden de sluizen aan het begin en einde weer hersteld.

Na de vervening is het land in de omgeving geschikt gemaakt voor de veeteelt. Het land ligt te laag voor de akkerbouw, hoewel er zeker mais verbouwd wordt, dat als veevoeder wrdt gebruikt.


Het wapen van de Grootte Veenpolder in Smallingerland en Opsterland vertoont in de schildvoet een langwerpig geschaakt beeld van zilveren en zwarte blokken. Dit beeld de vervening uit. Zwart is de kleur van het veen. Je zou ook kunnen zeggen dat de zwarte blokken de turven zijn die gestapeld werden om te drogen. De veenpolder is opgeheven en opgegaan in Wetterskip Fryslân. De geschaakte schildvoet is als een herinnering aan de vroegere turfwinning in dit gebied in het wapenontwerp voor de Veenhoop geplaatst en is tevens het beeld van de dorpsnaam: een hoop veen (turf). Het skûtsje kan dan niet ontbreken als vervoermiddel van de turf. Het skûtsje staat ook symbool voor de watersport, die momenteel geld in het laatje brengt. De kleur blauw van de achtergrond stelt het water van de Wijde Ee voor. De veeteelt in dit gebied wordt verbeeld door de klavers in het schildhoofd. De klaver is in de Friesche heraldiek een symbool voor het bezit van weidegrond en dit is in de Veenhoop volop aanwezig.