PB nieuws


Berichtgeving Plaatselijk belang De Veenhoop

 


Nieuwsbrief van Pleatslik belang De feanhoop. Juni 2022

 

In It Feantraperke van maart 2022 was te lezen dat het vanaf dit jaar vier keer per jaar uit gaat komen. Om jullie als leden van ons Pleatslik Belang goed op de hoogte te houden waar wij zoal mee bezig zijn, verschijnt er voortaan zo nu en dan een nieuwsbrief. Op deze manier hopen wij jullie nog net zo goed op de hoogte te houden dan jullie van ons gewend zijn.


De Hege Warren: Op dinsdag 21 juni zal de Gedeputeerde Staten van Fryslân een standpunt innemen over de Vaarweg. Deze keuze zal dan aan de Provinciale Staten in September worden voorgelegd en in stemming worden gebracht . Bij geen vaarweg zal er ook geen noodzaak meer zijn voor een eventuele brug van de Veenhoop naar de Hege Warren. Het aantal recreatie woningen zal nog wel lang onzeker blijven. Deze aantallen worden pas bekend bij het nader invullen van de uitvoering van de gekozen variant.  Wij wachten het af…


De zonnepont: Misschien hebben jullie deze pont al zien liggen en de veranderingen aan wal al gezien. Afgelopen Woensdag heeft Jan Tjeerdsma namens pleatselik belang een verkennend gesprek met de gemeente gehad over de plannen met de zonnepont. Bij dit overleg was ook de voorzitter van Doarpsbelang Aldegea aanwezig. De zonnepont zal deze zomer worden ingezet om te kijken hoe dit gaat. Reden voor deze verandering zijn de te hoge kosten van de Grietman met ingehuurde schippers. Door het op deze manier aan te vliegen, blijft volgens de gemeente het overzettarief hetzelfde. Op deze pont mogen maximaal 12 personen worden vervoerd en het is de bedoeling dat hij door vrijwilligers (ongeveer 20) wordt bemand. Dit zal worden georganiseerd en opgezet door een daarvoor aangestelde coördinator. Door de 4 schippers van de pont van nu worden er wel vraagtekens bijgezet. Met name ten aanzien van de capaciteit (wachttijden) en de veiligheid (keren op het water en geen goed zicht als schipper). De aanlegplek is klaar en aan de overkant is een stroomvoorziening geplaatst. In de loop van deze maand zal de zonnepont gaan varen.


Het maaien van de bermen: Ook dit jaar staat het gras in de bermen er weer mooi bij. Echter is dit niet bevorderlijk voor de veiligheid van wandelaars, paardrijders en fietsers die uit moeten wijken. Ook dieren die over willen steken zijn vaak te laat zichtbaar. Daarnaast is het voor hooikoortspatiënten ook niet te doen om hierlangs te fietsen/wandelen. Naar aanleiding van een mail van een van onze leden vorig jaar, hebben wij overleg gehad met de gemeente. Zij waren dit jaar al van plan om eerder te starten met maaien. Vanaf maandag 13 juni gaan ze beginnen. Daarnaast is er een verzoek naar de afdeling groen gegaan om hier bij de Feanhoop zo snel mogelijk de eerste strook langs de weg te maaien zodat er weer meer zicht en een uitwijkmogelijkheid is.

Tot zover deze nieuwsbrief.


Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via pleatslikbelang@de-feanhoop.nl


Copyright ©2022 pleatslik belang de Feanhoop